SÖZER'DE KARİYER


SÖZER MAKİNA çalışanlardan aldığı enerji ile karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, farklılığın zenginliğe dönüştüğü bir şirket olmayı hedefler.

​​İnsan Kaynakları politikamızın temeli; çalışanlara hak ettiği değerin verildiği, çalışanların performansını artıracak öğrenme ve gelişim olanakları için fırsat eşitliğinin sunulduğu bir ortam yaratarak çalışma barışının sağlandığı, insana, çevreye, topluma, paydaşlara, kaliteye duyarlı, şirketi geleceğe taşıyacak, yasalara bağlı bir çalışan topluluğu oluşturmaktır.

Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, farklılığın zenginliğe dönüştüğü bir ortam yaratarak, tüm süreçlerimizde yaş, cinsiyet, din, dil, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik hali, hamilelik ve benzer konularda ayrımcılık yapmadan eşit ve adil davranırız.

SÖZER MAKİNA, birbirine entegre sistemlerin kullanıldığı İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeye çalışır. İşe alımdan performans yönetim sistemine, gelişimden ücretlendirme ve işten ayrılma sürecine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde çağdaş, birbiri ile bütünleşik iş sonuçlarının üretilmesini sağlayan sistemlerin kullanılmasını hedefler.

SÖZER MAKİNA, işe alım ve yerleştirme sırasında şirket kültür ve değerlerine uygun, pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketi ileriye taşıyacak kadın ve erkek adayların şirkete kazandırılarak şirket strateji ve hedeflerine hizmet edilmesini amaçlar. İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde en objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme sistemleri kullanılarak doğru işe doğru insan seçilmesi prensibi ile hareket eder.

SÖZER MAKİNA, kurumsal hedeflerin çalışanlar tarafından sahiplenilmesini amaçlayan ve ortak kurum kültürünü güçlendiren bir Performans Yönetim Sistemi uygular. Performans Yönetim Sisteminin çıktılarını gelişim planlama, yetenek yönetimi, kariyer ve yedekleme, ücretlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde kullanılır.


İnsan Kaynakları Politikamızın Unsurları:

- Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek.

- Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak.

​- Çalışanlarımız için fırsatlar oluşturmak.

- Sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklemek.

- Başarıya bağlı değerlendirme yapmak.

- Çalışma barışının sürekliliğini sağlayarak işbirliği içinde çalışmak.

- Motivasyon ve bağlılık ortamı oluşturarak verimliliği artırmak.